Zorgjuf kleuter Juf Griet

Mijn naam is juf Griet; Ik ben de zorg juf in onze kleuterschool.

Mijn taak als zorgjuf bestaat erin om samen met de zorgcoördinator van de school onze zorgvisie in het kleuter te bewaken. 
Oa door het ondersteunen van zorgkleuters, anderstalige kleuters ,...
Daarnaast sluit ik me in deze uren ook aan bij de overkoepelende kleuterzorg werkgroep van de schoolgemeenschap 'Kust en Polder' en 'Regenboog' 
In deze werkgroep bespreken we allerlei zorgthema's specifiek voor het kleuter. We werken materialen en hulpmiddelen uit voor leerkrachten , er worden dingen uitgewisseld, projecten opgestart. Mijn taak bestaat eruit om alle info van deze werkgroep verder uit te werken en een plaats te geven in ons team.
Enkel voorbeelden van reeds gerealiseerde projecten zijn: De wiskundekoffers, de vertelkoffers, observatie syteem, taalfiches,......


Geen opmerkingen:

Een reactie posten