ONZE ZORGVISIE

Elk kind is uniek en wonderbaar. Daarom proberen wij als school zorg te dragen voor alle kinderen. Vliegen ze graag hoog, laag, vlug of traag? Alle kinderen , elk met hun specifieke dromen en talenten krijgen bij ons de kans om hun totale persoon te ontwikkelen. Rekening houdend met de beperkte of meer uitgebreide mogelijkheden van je kind, kan de school voor elke leerling een passend leerstofaanbod creëren.
Op de eerste schooldag maken we een zorgdossier op waarin we de ontwikkeling van je kind nauwlettend opvolgen, dit in samenspraak met de klastitularis , de zorgcoördinator, de directie en het CLB.
Van zodra we ons als school zorgen maken over de ontwikkeling van je kind, word je als ouder, door ons gecontacteerd voor een eerste gesprek.
Tijdens dit gesprek kan in onderling overleg besproken worden, welke zorgstappen genomen zullen worden, in het belang van het kind. Indien nodig verwijzen we naar externe diensten ( arts, logopedisten,..) door. Als school spreken wij advies uit, je hebt het recht hier al dan niet op in te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten